Marketing

Para quan el veritable futur?

Imprimeix Correu electrònic
Economia i Món - Marketing
divendres, 28 de desembre de 2012 10:32

A més de la crisi, existeix una raó fonamental per la qual ara es ven menys. Ens venen productes massa s.XX i d'una manera molt s.XX. Us heu preguntat alguna vegada si hi ha productes que la gent ja no vol comprar? M'explico, hi ha productes bàsics, que sempre comprarem. Però hi ha uns altres que volem comprar i encara no s'han inventat. Mai heu pensat en com millorar un producte? Mai heu pensat que compraríeu més alguna cosa si existissin maneres alternatives de comprar-ho?

Jo fins i tot he pensat que m'ho posen molt difícil per comprar. Haver de fer cua en algun lloc i haver de tractar amb gent em lleva les ganes de comprar en segons quins llocs. Ull! En altres ocasions m'ocorre al contrari: em tracten bé i m'agrada comprar al s.XX.

Aquest mes, eBay ens mostrava a Berlín com comprarem en el futur. I és que eBay ha obert una pop up-store en la qual només serà necessari un smartphone i un compte eBay per comprar en ella, a través de l'aplicació PayPal QR shopping que permet comprar productes en tots aquells llocs on es pugui ficar un codi QR. Des d'una tanca, com ja va fer Tesco fa uns mesos, a una revista o qualsevol altre suport.

Tornant al principi, un dels principals motius d'aquesta crisi és que no som capaces, “en termes generals”, d'oferir als consumidors el que demanden. Portem massa temps obstinant-nos en què la comunicació massiva encara funciona. Però igual ha arribat el moment de qüestionar no només la comunicació massiva sinó també la producció i la venda massiva. La tecnologia està de la nostra part per personalitzar més l'oferta.

Com a creatiu, em passa una cosa curiosa que crec que és significativa i té a veure amb el que estic exposant. A l'hora de pensar en una idea per a una marca, en el primer en el que caic és a modificar d'alguna manera el propi producte. Sempre penso que una simple pinzellada en algun aspecte del servei: en com distribuir-ho, en com afegir una possibilitat de personificació, en com fer-ho més tecnològic, seria la campanya perfecta per fer que vengués més. Però clar, això ja s'escapa, en la majoria dels casos (per no dir tots), del meu abast. I cuidat! no es tracta de tirar pilotes fora. No és que els productes d'aquestes marques siguin dolents. Simplement no responen a la demanda dels consumidors.

Seria perfecte, com a creatiu publicitari, poder fer-los arribar aquestes propostes a les marques! Això, evidentment, és més costós i té com a principal enemic un dels càncers de la nostra societat: l'obsessió pel cortoplacismo. Es parla ja d'una III Revolució Industrial. Una revolució que donarà pas a un producte que combini tecnologia amb sabor local i un sistema més avançat de distribució. Un producte que estarà en contínua evolució i amb una participació més que important d'un dels grans oblidats de la comunicació i la producció massiva: el consumidor. Les persones.


Font
 

LINE: sortir del foc per caure en les brases

Imprimeix Correu electrònic
Economia i Món - Marketing
dijous, 27 de desembre de 2012 10:23

En aquests últims dies, i en particular a arrel de la caiguda del servei de whatsapp, s'ha vingut parlant molt d'una nova aplicació japonesa que ha revolucionat el mercat de la missatgeria instantània. Es tracta de LINE, una nova app no exclusiva per smartphones que, segons afirmen els experts, podria arribar a amenaçar el regnat de whatsapp.

La notícia sembla certament estimulant, mentre es refereix a l'aparició d'una nova eina que aporta una nova manera d'interactuar i relacionar-se amb persones a través dels mitjans socials,  i per què no, de la possibilitat de fer negocis.

Sense voler -ni molt menys- enterrar encara a whatsapp, bé és cert que la seva vida no ha estat absent de polèmiques, especialment en tot allò relacionat amb la privadesa dels usuaris. El debat ha estat el de sempre: usem un servei prestat per una plataforma nord-americana, pertanyent a una empresa desenvolupadora establerta a Califòrnia, la qual no neix amb vocació de donar compliment a les lleis europees de consumidors ni de privadesa. Ara, no obstant això, parlem de baixar de l'altar a aquesta aplicació per passar a adorar a LINE, la qual es regeix per la legislació japonesa i els termes de la qual i condicions ens remeten als tribunals de Tòquio per resoldre qualsevol disputa que pugui plantejar-se enfront de l'empresa responsable del servei.

Aquesta situació ens obliga a analitzar quins són les condicions d'ús del servei (termes i condicions, i política de privadesa) que regiran la nostra relació com a usuaris del servei amb la prestadora del mateix. En casos com aquests, i amb independència que una concreta plataforma pugui estar més o menys conscienciada amb la protecció de l'usuari, no podem oblidar que aquestes condicions estan redactades basant-se en la legislació local del país en el qual es troba establert el prestador (en aquest cas Japó), però que també pot regular determinats aspectes sobre la base de criteris culturals propis que poden portar a aquesta companyia a interpretar determinades situacions de conformitat amb una manera de veure les coses molt diferent a la qual estem acostumats.

Així, per exemple, pensem en aquells casos en els quals la plataforma es reserva la possibilitat de tancar un compte com a conseqüència que en ella es porten a acabo activitats que poden alterar l'ordre públic o ser contràries als bons costums (“activities that may hinder public order or customs”: article 12.2 dels termes i condicions de LINE), concepte aquest clarament indeterminat i que la seva interpretació a Japó pot distar molt del que entenem a Europa en general, i en l'estat espanyol en particular. O, per posar un altre exemple, la prohibició expressa que es duguin a terme activitats que beneficiïn o de col·laboració amb grups antisocials (12.9 “activities that benefit or collaborate with anti-social groups”) o activitats relacionades amb activitats religioses o en les quals es convidi a grups religiosos (12.10 “activities that llauri related to religious activities or invitations to certain religious groups”).

En aquests casos, què s'entén per “grups antisocials”? i per “activitats religioses? Doncs quedarà a l'arbitri d'un empleat japonès de LINE, qui des de la seva oficina de Tòquio decidirà conforme als usos i costums de la zona, tal com confirma el punt 12.14 quan assenyala, dins de les restriccions d'ús, aquelles altres que l'empresa pugui considerar oportunes a cada moment.

Si entrem en el detall d'aquells aspectes concretament regulats pels termes i condicionis, és interessant destacar alguns punts com poden ser el del dret que es reserva LINE a esborrar aquells comptes que hagin estat inactives durant el termini d'un any (4.5). Dubto molt que en la pràctica exerceixin aquesta facultat, però ha de ser un punt a tenir en compte en determinades ocasions. També és rellevant l'obligació que s'imposa a l'usuari de facilitar informació veraç, actualitzada i exacta (4.1), la qual cosa pot dificultar l'aparició de comptes falsos o, almenys, facilitar la protecció de l'usuari la identitat del qual en el compte pugui veure's compromesa.

En un altre ordre de coses, sempre és important atendre al règim relatiu a l'enviament de publicitat per part de la pròpia plataforma. En aquest cas, el punt 8 es refereix a això d'una manera molt escarida, limitant-se a informar a l'usuari que l'acceptació d'aquests termes i condicions impliquen l'acceptació expressa de rebre publicitat pròpia o de tercers (“The Company reservis the right to provide Users with advertisements for the Company or a third party, through the Service”). cal recordar que l'alta en aquest servei -com en punts altres- únicament suposa la concessió a l'usuari d'una mera llicència d'ús, de manera que el manteniment de la mateixa queda condicionada al compliment de les exigències que imposi, en aquest cas, el propi servei.

Entre tals condicions resulten sempre d'especial rellevància els relatius a la propietat intel·lectual i a la titularitat dels continguts, tant propis com de tercers, que estan accessibles en la plataforma. En aquest cas, l'apartat 10.3 imposa, d'un costat, una sèrie de restriccions als usuaris relatives a la possibilitat de copiar o modificar els continguts que estiguin accessibles (“Users shall not usi the Contents beyond the scope of the intended usi of the Contents in the Service (including but not limited to copying, transmission, reproduction, modification)”.

D'altra banda, el punt 10.6 es refereix als drets sobre els continguts pujats pels usuaris, fent dependre els límits de disposició d'aquells a les restriccions d'accés que hagi imposat el propi usuari a l'hora de permetre l'accés de tercers al seu compte (“Users shall maintain the rights regarding their Submitted Contents just as before, and the Company shall not acquire any rights to such contents. However, if the Submitted Contents llauri visible, not just to the User’s “friends” but to all the other Users, the User who posts the Submitted Content shall grant the Company a worldwide, senar-exclusive, royalty-free license (with the right to sublicense such content to other third parties working together with the Company), for an indefinite period, to usi (after modifying such content, if the Company believes it necessary and proper) such content for services and/or promotional purposes”).

Quant a les restriccions expressament imposades per LINE en les seves T&C estan les de spamear a la resta d'usuaris, entenent per tal l'enviament indiscriminat de missatges a diversos usuaris (excepte autorització de la companyia) o l'afegir usuaris, també indiscriminadament, com a amics o en grups de xats (12.6). O, la qual cosa pot plantejar algun que un altre problema en la pràctica, queda prohibit l'ús del servei amb l'objectiu de vendes, màrqueting, publicitat o altres finalitats comercials que no hagin estat expressament autoritzades per la pròpia LINE (12.8), la qual cosa sembla limitar l'ús del servei a relacions merament personals.

Major controvèrsia pot portar l'anàlisi de la política de privadesa, si bé ha de fer-se una distinció. Això és, si atenem als aspectes destacats en aquesta política de privadesa, trobarem alguns apartats en els quals s'informa expressament de la possibilitat que LINE accedeixi i utilitzi els nombres de la teva agenda del mòbil (“The phone-book stored on the device will be used to find other users of the Service who the user knows or may know and register or recommend them as friends, as well as to prevent any unauthorized usi of the Service. Only the phone numbers and mobile email addresses stored in the users’ phone-book will be used. All other information such as names, photos, addresses, and email addresses not associated with mobile-phones, will not be acquired”), o que pugui captar informació de connexió tal com l'adreça IP, la classe de navegador, l'idioma del mateix, la localització geogràfica i una altra informació del terminal, instal·lant, fins i tot, en el mateix, programari que permeti analitzar l'eficàcia de la publicitat que es mostri als usuaris.

Fins al moment, aquestes intromissions poden arribar a entendre's i acceptar-se per l'usuari, doncs encara que puguin no ser raonables, són generalitzades entre serveis similars que ja vam venjar utilitzant. Però la sorpresa arriba quan un es para a llegir les condicions del servei que es publiquen en Google Play quan es descriu l'aplicació de LINE, i on el grau d'intromissió sembla realment elevat.

En efecte, s'estableix expressament que l'app de LINE pugui cridar als nombre de la teva agenda sense el teu coneixement, amb el consegüent cost que això pot comportar per a l'usuari; o utilitzar la càmera de la teva terminal mòbil per treure fotos o fer enregistraments sense la teva autorització, cosa que no pot dir-se que ens transmeti tranquil·litat. A més, s'autoritza l'ús de wifi i de GPS, per la qual cosa serà possible la teva localització geogràfica; o rebre/enviar SMS sense la teva autorització, fins i tot esborrant SMS que puguis rebre sense que ni tan sols se t'informi d'això.

Finalment, i obviant algunes altres condicions a la lectura detinguda de les quals remeto i l'anàlisi de les quals recomano, també des del punt de vista del maquinari trobem funcions que LINE s'adjudica amb l'alta de l'usuari, i que van des de la modificació de la funció de vibració del terminal en el qual l'app estigui instal·lada, fins a altres aspectes tals com la d'impedir que el terminal es bloquegi automàticament (el que explicarà que la bateria es gasti més ràpidament) o es modifiquin parts de la configuració de la teva smartphone o tablet.

No poso en dubte l'èxit que pugui tenir en la pràctica el servei de LINE. Però, per descomptat, mai està de més el conèixer els riscos que assumim amb l'acceptació d'unes condicions d'ús que poden afectar a aspectes molt importants de la meva privadesa i de la d'aquells que tingui en la meva agenda del mòbil.


Font
 

Motivació 3.0: què ens impulsa a compartir

Imprimeix Correu electrònic
Economia i Món - Marketing
dimecres, 26 de desembre de 2012 11:01

A través dels mitjans socials, hem trobat una sortida al nostre desig de connectar amb persones amb interessos similars, tenir mestratge en una especialitat o fins i tot noves vies per a la innovació. Aquesta novetat no és conseqüència de la tecnologia: és inherent a la nostra naturalesa humana i, per treure el seu millor profit, hem de conèixer-nos primer.

Les diferents teories de la motivació tracten sobre el desenvolupament de les persones, per la qual cosa es pot enfocar el seu estudi des de diferents punts socials, laborals i fins i tot personals. Amb la incorporació dels mitjans socials al nostre “lifestyle”, és interessant preguntar-nos què ens impulsa a compartir, amb quin propòsit i què podem esperar dels altres. En l'estricte joc del Quid pro quo, millor entendre la nostra naturalesa per treure el seu millor profit.

“La motivació reflecteix el desig d'una persona d'omplir certes necessitats. ja que la naturalesa i força de les necessitats específiques és una qüestió molt individual, és obvi que no anem a trobar cap guia ni mètodes universals per motivar a la gent”, apuntava sàviament Gary Dessler, en 1979. Aquesta màxima cobra major rellevància en temps de crisi, quan necessitem el millor del talent de les nostres organitzacions.

Encara que potser algunes persones pensin que la clau és els diners, és sorprenent el que realment motiva als éssers humans. Citant a Daniel H. Pink i gràcies a diversos estudis i simulacres, l'escriptor conclou alguna cosa que pugues, sorprenentment, incentivar econòmicament per objectius pot danyar a mitjà termini la motivació de les persones, arribant fins al límit de deixar-les amb l'índex de motivació nul.

Per entendre millor aquest fenomen, Lepper i Greene agreguen: la recompensa pot tenir costos ocults. Aquests costos són el resultat de dotar a algú d'un incentiu extern quan la seva conducta ja està motivada de manera intrínseca, no es veurà doblement satisfeta.

Si les necessitats bàsiques ja estan cobertes amb els diners, com podem obtenir el major potencial dels nostres talents i fins i tot retenir-los? Pink ens dóna la clau en classificar tres tipus de motivacions, segons la seva complexitat:

  • Motivació 1.0: on es considera que  els éssers humans som criatures biològiques que lluitem per la nostra supervivència i per tant els factors que ens motiven van lligats a garantir aquesta supervivència.

  • Motivació 2.0: els éssers humans a més responem a les recompenses i càstigs que troben en el seu entorn.

  • Motivació 3.0: els éssers humans tenim també l'impuls d'aprendre, de crear i de millorar el món en què viuen.

La ciència ja ens ha donat pistes. Harry F. Harlow, va ser una de les primeres persones a centrar-se en el concepte de motivació intrínseca, la qual podem alinear amb la Motivació 3.0. En un estudi amb primats, Harlow va descobrir que aquests resolien els trencaclosques per simple satisfacció, és a dir, tenien un generador propi de motivació. Aquesta Motivació 3.0 és la més curiosa, desbanca a la resta i ens obre els ulls per explicar que el garrot i la pastanaga ja no serveixen.

Si lliguem aquesta teoria als negocis, podem dir que moltes empreses s'han quedat en l'època dels incentius externs, és a dir, a basar la motivació en agents externs com a premis o recompenses. No obstant això, hi ha casos en els quals la motivació 3.0 o “motivació intrínseca” gana i on la creativitat i el pensament complex en les tasques han fet que la recompensa salarial no funcioni de manera solitària. I en ells hem d'inspirar-nos.

Un exemple és el succeït en 2009 entre Wikipedia i Encarta Microsoft. L'auge de milers de persones que de manera voluntària van decidir escriure en una enciclopèdia on-line, sense remuneració a canvi, va fer que l'enciclopèdia Encarta sortís del mercat en el 2009.

Quin és el truc per poder implantar la Motivació 3.0? Senzill: satisfer tres motivadors essencials, els quals poden coexistir amb uns altres que desmotiven i és el que cal cuidar.

  1. Autonomia. És un gran motivador, sobretot quan s'espera creativitat de les persones. És l'oportunitat de tenir decisió, capacitat de triar el que fem i la manera en la quin ho fem, de dirigir la nostra vida.

  1. Mestratge. La necessitat de tenir alineat els nostres talents amb les nostres tares. Si aconseguim això, entrem en un estat que denominen “flow” (experiències extremadament gaudides), on es perd el sentit del temps i no suposa un esforç seguir treballant en aquesta tasca. Aquest tipus de flow és explicat per la Psicologia Positiva i definit per primera vegada per Csikszentmihalyi (1999).

  1. Sentit de propòsit. Citant a Viktor Frankl en el seu llibre (amb una temàtica molt diferent al tema tractat en aquest post)  Un home a la recerca de sentit: “No hi ha gens al món que capaciti tant a una persona per sobreposar-se a les dificultats externes i a les limitacions internes, com la consciència de tenir una tasca en la vida” -i afegim- de trobar un compromís en comú entre el la persona i el món.

Les empreses d'avui han de col·locar a les persones al centre, i facultar el seu desenvolupament. La incorporació dels valors de la cultura 2.0 (compartir, humilitat, respecte, crear…) són el catalitzador per iniciar aquest canvi organizacional, on alineem assertivament l'ego i els desitjos de superació de les persones amb els objectius de l'organització. I ja sabem que, per afrontar els reptes que ens ofereix 2013, necessitarem moltes neurones, múscul i cor.


Font
 

Hem perdut però ens hem divertit!

Imprimeix Correu electrònic
Economia i Món - Marketing
dissabte, 22 de desembre de 2012 14:15

No ha pogut ser. El bombo no ens ha triat. Però la vostra participació ens ha donat molts somriures i ens ha omplert d'il·lusió.

El 40.885 ha fet que 404 tuiteros hagin participat i cregut en els seus somnis i en la solidaritat. Els vostres esments ens han fet veure la realitat, la vostra fidelitat és gran. No anem a ser pesats dient: “Almenys tenim salut, el més important” perquè la veritat, ens hagués encantat repartir dinerito (que mai ve malament). Encara així que la felicitat segueixi sent la premissa d'aquestes festes, no tothom pot dir que ha sobreviscut a l'altra part del món ;)

Gràcies i Feliç Nadal!

Aquesta acció s'ha monitorizado a través de l'eina: “Twitter Archiving Google Spreadsheet TAGS v3“.


Font
 
<< Inicia < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 5 de 338

Com funciona WikiNotícia?

WikiNoticia es un sistema combinat d'algorismes i persones, que adapta notícies d'altres idiomes al català / valencià, de manera iterativa. Això vol dir que algunes de les notícies poden contenir expressions o paraules incorrectes. Per això els nostres administradors i usuaris (alhora lectors) editen contínuament les notícies per corregir aquestes errades. D'aquesta manera i en molt poc temps, obtenim articles d'alta qualitat.

Només cal que et registris, entrar el nom d'usuari i contrasenya, i ja seràs capaç d'ajudar-nos a crear una gran font d'informació en català! Pots veure ací les preguntes més freqüents sobre com editar notícies.

Registra't i ajuda'ns a millorar