DSM-IV: Manual Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais

Imprimir Correo-e
Sociedade e Ti - Psicología
Xoves, 10 Xaneiro 2013 00:34

Neste artigo mostrámosche cales son os diferentes trastornos mentais que aparecen no DSM-IV e os seus subcategorías para que poidas ver de forma online e gratuita.

dsm-iv

O DSM-IV é unha das clasificacións que se utilizan para diagnosticar aos pacientes, un manual no que podes atopar con detalle cales son os síntomas que debe mostrar un paciente para poder diagnosticarlo cun determinado trastorno.

A continuación, mostrámosvos cales son os diferentes trastornos mentais que pode sufrir tanto un neno como un adulto e dentro de que “categoría” atópase cada un deles. Non vos especificamos con detalle cada un deles xa que sería facer unha copia do DSM-IV exacta, pero ao final do artigo ofrecémosvos máis información:

1. Trastornos de inicio na infancia, a niñez ou a adolescencia

 • Atraso mental
 • Trastornos da aprendizaxe
 • Trastornos das habilidades motoras
 • Trastornos da comunicación
 • Trastornos xeneralizados do desenvolvo
 • Trastornos por déficit de atención e comportamento perturbador
 • Trastornos da ingestión e da conduta alimentaria da infancia ou da niñez
 • Trastornos de tics
 • Trastornos da eliminación
 • Outros trastornos da infancia, a niñez ou a adolescencia

ancianos.jpg

2. Delirium, demencia, trastornos amnésicos e outros trastornos cognoscitivos

 • Delirium
 • Demencia
 • Trastornos amnésicos

3. Trastornos mentais debidos a enfermidade médica, non clasificados noutros apartados

 • Trastorno catatónico debido a…
 • Cambio de personalidade debido a…
 • Trastorno mental non especificado debido a…

medicamentos[1]

4. Trastornos relacionados con sustancias

 • Trastornos relacionados co alcohol
 • Trastornos relacionados con alucinógenos
 • Trastornos relacionados con anfetaminas (ou sustancias de acción similar)
 • Trastornos relacionados con cafeína
 • Trastornos relacionados co Cannabis
 • Trastornos relacionados con cocaína
 • Trastornos relacionados con fenciclidina (ou sustancias de acción similar)
 • Trastornos relacionados con inhalantes
 • Trastornos relacionados coa nicotina
 • Trastornos relacionados con opiáceos
 • Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos ou ansiolíticos
 • Trastornos relacionados con varias sustancias
 • Trastornos relacionados con outras sustancias (ou descoñecidas)

esquizofrenia.jpg

5. Esquizofrenia e outros trastornos psicóticos

Esquizofrenia

 • Tipo paranoide de Esquizofrenia
 • Tipo desorganizado de esquizofrenia
 • Tipo catatónico de esquizofrenia
 • Tipo indiferenciado de esquizofrenia
 • Tipo residual de esquizofrenia

Outros trastornos psicóticos

 • Trastorno esquizofreniforme
 • Trastorno esquizoafectivo
 • Trastorno delirante
 • Trastorno psicótico breve
 • Trastorno psicótico compartido
 • Trastorno psicótico debido a… (indicar enfermidade médica)
 • Trastorno psicótico inducido por sustancias
 • Trastorno psicótico non especificado

tratamientodepresion1.jpg

6. Trastornos do estado de ánimo

 • Trastornos depresivos
  • Trastorno depresivo maior, episodio único
  • Trastorno depresivo maior, recidivante
  • Trastorno distímico
  • Trastorno depresivo non especificado
 • Trastornos bipolares
  • Trastorno bipolar I, episodio maníaco único
  • Trastorno bipolar I, episodio máis recente hipomaníaco
  • Trastorno bipolar I, episodio máis recente maniaco
  • Trastorno bipolar I, episodio máis recente mixto
  • Trastorno bipolar I, episodio máis recente depresivo
  • Trastorno bipolar I, episodio máis recente non especificado
  • Trastorno bipolar II
  • Trastorno ciclotímico
  • Trastorno bipolar non especificado
 • Outros trastornos do estado de ánimo

fobiasocial.jpg

7. Trastornos de ansiedade

hipocondria.jpg

8. Trastornos somatomorfos

 • Trastorno de somatización
 • Trastorno somatomorfo indiferenciado
 • Trastorno de conversión
 • Trastorno por dor
 • Hipocondría
 • Trastorno dismórfico corporal
 • Trastorno somatomorfo non especificado

9. Trastornos facticios

 • Trastorno facticio
 • Trastorno facticio non especificado

los-trastornos-disociativos-de-la-personalidad

10. Trastornos disociativos

 • Amnesia disociativa
 • Foxe disociativa
 • Trastorno de identidade disociativo
 • Trastorno de despersonalización
 • Trastorno disociativo non especificado

11. Trastornos sexuais e da identidade sexual

 • Trastornos sexuais
 • Parafilias
 • Trastornos da identidade sexual

anorexia2.jpg

 

12. Trastornos da conduta alimentaria

 • Anorexia nerviosa
 • Bulimia nerviosa
 • Trastorno da Conduta alimentaria non especificado

13. Trastornos do soño

 • Trastornos primarios do soño
 • Trastornos do soño relacionados con outro trastorno mental
 • Outros trastornos do soño

tricho.jpg

14. Trastornos do control dos impulsos non clasificados noutros apartados

15. Trastornos adaptativos

cambios de personalidad

16. Trastornos da personalidade

 • Trastorno paranoide da personalidade
 • Trastorno esquizoide da personalidade
 • Trastorno esquizotípico da personalidade
 • Trastorno antisocial da personalidade
 • Trastorno límite da personalidade
 • Trastorno histriónico da personalidade
 • Trastorno narcisista da personalidade
 • Trastorno da personalidade por evitación
 • Trastorno da personalidade por dependencia
 • Trastorno obsesivo-compulsivo da personalidade
 • Trastorno da personalidade non especificado

Si queres coñecer cales son os códigos de cada un dos trastornos ou cales son as indicacións e síntomas que debe de ter un paciente para poder diagnosticarlo cun destes trastornos ou un diagnóstico diferencial, podes ler o DSM-IV de forma gratuita e sen registros no DSM-IV online.


Font